Kultura

Ta mała książeczka zawiera bezcenne rady dla matek

Kiedy kobieta zostaje matką, jej życie zmienia się diametralnie. Często poszukuje wskazówek, które pomogą jej odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ilość rozmaitych współczesnych porad i trendów wychowawczych może przytłoczyć. Jeszcze trudniejsze zadanie mają kobiety, chcące przekazać swoim dzieciom tradycyjne, katolickie wartości i dobrze je wychować. Faktem jest, że tego typu literatura nie jest szczególnie łatwo dostępna, choć widać już lekką poprawę na tym polu. Książka ks. Bolesława Żychlińskiego Przewodnik duchowny i książka do nabożeństwa dla matek to wydawnicza perełka. 

Choć rady w niej zawarte zostały spisane w 1928 roku, treść nic nie traci na aktualności. W pierwszych rozdziałach kobieta dowie się, czym jest świętość matki i jak może ją osiągnąć. Praktyczne rady dotyczą m.in. utrzymania stanu łaski uświęcającej, pilnowania swoich zmysłów i gorliwego wypełniania obowiązków. Kobieta dostaje także pomocny zestaw pytań, które pozwolą jej badać własne sumienie. 

Materiał własny redakcji

Dużą część książki stanowią maksymy odnoszące się do wychowania dzieci. Często podkreśla się w nich wagę posłuszeństwa wobec rodziców, właściwego formowania charakteru dziecka, rady, jak wychować je na człowieka wierzącego oraz stosunek, jaki rodzice powinni mieć do swoich pociech. Podkreślone w niej zostało doniosłe powołanie matki i to, że dzieci niejako zostały jej dane tylko w depozyt, a pieczę nad nimi sprawuje ich Stwórca.

Jak rodzice dzieci wychowają, taką z nich pociechę mają.

Książka zawiera rozmaite modlitwy dla matek, m.in. za dzieci oraz we własnych potrzebach. Jest reprintem fotograficznym, a dzięki swoim małym wymiarom i lekkiej wadze, z powodzeniem może być noszona w podręcznej torebce. Jest zarazem poradnikiem, który nic nie stracił ze swej aktualności, jak i modlitewnikiem, z którego kobieta zawsze może skorzystać.

Rodzice muszą sobie powiedzieć, że albo oni poświęcą się dzieciom przez pierwsze dwadzieścia lat ich życia, albo te dzieci ich poświęcą, oddając się przez wszystkie następne lata swym nałogom.

Książka została wydana nakładem wydawnictwa Gerardinum.