Dom

Położna. Czego możesz od niej oczekiwać?

Natura jest nauczycielką położnej. Razem z nią walczy o życie i razem z nią propaguje najpiękniejszą rzecz na świecie – uśmiech dziecka.

Stanisława Leszczyńska

Dla wielu położna kojarzy się z ciążą i porodem. Jednak czy rzeczywiście tylko opieka nad kobietą ciężarną i przyjmowanie porodu fizjologicznego to jedyne czynności, które wykonuje położna? Położna to samodzielny specjalista w zakresie opieki nad kobietą w każdym okresie jej życia od narodzin do naturalnej śmierci. Czego możesz oczekiwać od położnej? Czym przede wszystkim się zajmuje?

  • rozpoznawaniem ciąży oraz sprawuje opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej
  • prowadzeniem porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej
  • przyjmowaniem porodów naturalnych
  • sprawowaniem opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego
  • badaniem noworodków i opiece nad nimi
  • profilaktyką chorób kobiecych i patologii położniczych
  • sprawowaniem opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą
  • prowadzeniem działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie: przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa oraz przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia.

Położna to zawód stworzony po to, aby służyć kobiecie i jej fizjologii. Każda kobieta ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia może skorzystać z opieki położnej środowiskowej. Wizyta jest bezpłatna.

A Ty, znasz swoją położną?