Podziękowania techniczne

Portal stworzona.pl nie mógłby powstać, gdyby nie fantastyczni ludzie, którzy stworzyli rozwiązania, które umożliwiły nam stworzenie tego portalu. Dziękujemy Wam!

Dziękujemy autorom projektów otwartoźródłowych (i darmowych):

  • WordPress
  • Gutenberg WordPress
  • Czcionka Lato, Czcionka Scriptina Pro
  • Ikony Fontawesome
  • Projekt AMP
  • VueJS

Dziękujemy również autorom wspaniałych płatnych rozwiązań:

  • Hosting Cyber_folks. Dziękujemy Wam za ekspresową pomoc nawet w weekendy 🙂

Stronę internetową oraz wszystkie rozwiązania techniczne stworzył i obsługuje Jędrzej Lewandowski.