Na czasie

2023 rokiem… Wojciecha Korfantego

Rok 2023 został ustanowiony rokiem Wojciecha Korfantego przez Sejm. 20 kwietnia przypada 150. rocznica jego urodzin.

Polityk związany zarówno z Górnym Śląskiem, jak i II Rzeczpospolitą Polską. Wybitny działacz na rzecz wolnej Polski, którego życie było równie burzliwe jak losy ojczyzny w tym czasie.

Urodził się 20 kwietnia 1873 roku  w osadzie Sadzawka, która obecnie wchodzi w obręb Siemianowic Śląskich, jako syn górnika. Już w latach szkolnych brał udział w polskich manifestach, przez swoją postawę został relegowany z klasy maturalnej. W 1901 roku wstąpił do Ligii Narodowej, brał udział w powstaniu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Katowicach, którego został prezesem. Za działania patriotyczne został osadzony na cztery miesiące w więzieniu we Wronkach.

W czerwcu 1918 roku został wybrany do Reichstagu, gdzie agitował za przyjęciem Górnego Śląska, Wielkopolski i Pomorza do Polski. W 1920 roku był polskim komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku. Po niekorzystnym wyniku wyborów dla Polski, stanął w 1921 roku na czele III powstania śląskiego.

W latach 1922–1930 Korfanty był posłem na Sejm z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji. Był wicepremierem rządu Wincentego Witosa w drugiej połowie 1923 roku. Po licznych atakach ze strony opozycji politycznej wyemigrował do Czechosłowacji. W 1939 roku wrócił do Polski i został osadzony na Pawiaku. Zwolniony po trzech miesiącach zmarł w sierpniu tego roku.

Więcej na temat życia i poglądów politycznych Wojciecha Korfantego można znaleźć na stronach poświęconych historii, takich jak: https://dzieje.pl/postacie/wojciech-korfanty-1873-1939, https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/wojciech-korfanty, czy https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/biografie-elementarne/160690,Wojciech-Korfanty.html